W dniach  24-26.04.2019 roku w Toruniu odbyła się konferencja szkoleniowa poświęcona tematyce  skutecznych strategii profilaktycznych i profilaktyki picia alkoholu przez młodzież.

Konferencja organizowana była na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

Uczestnictwo oraz pobyt uczestników był bezpłatny!!!!!

Organizacja konferencji szkoleniowej w zakresie skutecznych strategii profilaktycznych miała charakter ogólnopolski, której celem było:

 • Podnoszenie kompetencji osób pracujących z dziećmi i młodzieżą w obszarze profilaktyki problemowej.
 • Upowszechnianie standardów w profilaktyce.
 • Promowanie nowoczesnych strategii i programów pracy.

Fundacja DOBROSTAN zaprosiła do udziału w konferencji wychowawców, nauczycieli, pedagogów, psychologów oraz profilaktyków.

W ciągu trzech dni konferencyjnych zrealizowaliśmy 9 godzin wykładów oraz 11 godzin zajęć warsztatowych. Proponowany program konferencji zakładał, że uczestnicy nabędą wiedzę i umiejętności z obszaru profilaktyki problemowej oraz diagnozy dzieci i młodzieży.

Realizacja 9 godzin wykładów oraz 11 godzin zajęć warsztatowych pozwoliła uczestnikom:

 • Poznać skuteczne strategie profilaktyczne.
 • Zdobyć wiedzę w zakresie zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży.
 • Poszerzyć oraz udoskonalić dotychczasowy warsztat pracy z dziećmi i młodzieżą o skuteczne formy i metody oddziaływań tj. dialog motywujący, mindfullness czy metody pracy w oparciu o koncepcję resilience.
 • Pogłębić wiedzę w zakresie kompulsywnych zachowań dzieci i młodzieży jako redukcji napięcia i próby odzyskania kontroli.
 • Zdobyć wiedzę o sobie, dotyczącą jakości i poziomu własnych kompetencji w obszarze profilaktyki problemowej.
 • Poszerzyć swoje umiejętności profilaktyczne i wychowawcze w pracy z dziećmi  i młodzieżą.
 • Pogłębić problematykę cyberbezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie.                                                                                                                   

Uczestnicy mogli  wziąć udział w dwóch wybranych przez siebie tematycznych warsztatach szkoleniowych tj.

 1. „Zastosowanie Dialogu Motywującego w pracy szkolnego profilaktyka” mgr Aleksandra  Wilkin – Day
 1. „Mindfullness w pracy z dziećmi i młodzieżą” mgr Anna Mazuś
 2. „Program SPÓJRZ INACZEJ podstawą działań profilaktyczno – wychowawczych: szansa dla uczniów, nauczycieli i rodziców” mgr Ewa Wojciszke – Orska
 3. „Zobaczyć dziecko – zabawy i ćwiczenia wpływające na zredukowanie reakcji stresowej mgr Monika Wirżajtis
 1. „Jak rozmawiać z nastolatkiem używającym substancji psychoaktywnych i jego rodzicami – o skutecznych rozmowach w duchu Dialogu Motywującego”  mgr Karolina Rakocz
 2. „Jak radzić sobie z uczniowską złością i agresją”  mgr  Małgorzata Łuba

Organizatorzy zapewnili dwa noclegi, pełne wyżywienie, uczestnictwo w  warsztatach i wykładach oraz materiały edukacyjne.

Konferencja odbyła się w Hotelu Bulwar (hotel 4-gwiazdkowy) w Toruniu przy ul. Bulwar Filadelfijski 18

Warsztaty do wyboru:

1. Jak radzić sobie z uczniowską złością i agresją?
mgr  Małgorzata Łuba

Zachowania agresywne i wybuchy emocjonalne, to u dzieci w wieku szkolnym dość powszechne zjawisko. Ocenia się, że pojawiają się one nawet u 80 % uczniów. U ok. 10 % uczniów tego typu napady zdarzają się kilka razy w tygodniu lub nawet kilka razy dziennie. Mogą one objawiać się w różny sposób, jednak wspólnym ich elementem jest niewspółmierne do zdarzenia, pobudzenie całego ciała oraz utrata kontroli nad własnym zachowaniem. Podczas zajęć będziemy szukać odpowiedzi na następujące pytania:

 • Czym jest złość, a czym agresja i jak sobie z nimi radzić?
 • Jakie działania możemy podjąć w obliczu wybuchu emocjonalnego dziecka?
 • Co zrobić, aby zachować spokój podczas różnych interwencji?

mgr  Małgorzata Łuba: Psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny , trener. Prowadzi warsztaty umiejętności psychospołecznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. We współpracy m.in. z Centrum CBT, Instytutem Badań w Oświacie, Wydawnictwem Forum podpowiada psychologom, pedagogom szkolnym, nauczycielom, opiekunom i wychowawcom, jak wspierać dzieci i młodzież, doświadczającymi kryzysów psychicznych, przemocy w rodzinie lub grupie rówieśniczej. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego i zespołu roboczego ds. prewencji samobójstw i depresji przy Radzie do Spraw Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia. Publikuje artykuły o terapeutycznej pracy oraz rozwoju osobistym w „Świecie Problemów” oraz „Głosie Pedagogicznym”. Prowadzi zajęcia dydaktyczne na Akademii Pedagogiki Specjalnej.


2. „Zastosowanie Dialogu Motywującego w pracy szkolnego profilaktyka” –  mgr Aeksandra Wilkin – Day

Dialog motywujący (ang. motivational interviewing) jest specyficznym sposobem prowadzenia rozmowy ukierunkowanej na zmianę. Jego skuteczność udowodniono w licznych badaniach. Znajduje zastosowanie w pracy wychowawczej, profilaktycznej i terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą. Podczas warsztatu uczestnicy dowiedzą się, w jaki sposób korzystać z zasad i narzędzi dialogu motywującego w środowisku szkolnym, aby budować relacje oparte na współpracy, szacunku i empatii oraz wspierać młodych ludzi w zmianie trudnych zachowań. Warsztat będzie miał charakter praktyczny, zilustrowany przykładami i ćwiczeniami.   

mgr Aleksandra Wilkin-Day – psycholog, psychoterapeutka, certyfikowana terapeutka motywująca Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej, członkini MINT – Międzynarodowego Stowarzyszenia Trenerów Dialogu Motywującego. Ma ponad 15-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, tworzeniu i koordynowaniu projektów społecznych oraz prowadzeniu warsztatów i szkoleń dla różnych grup odbiorców.


3. „Zobaczyć dziecko” mgr Monika Wirżajtys

Podczas praktycznych i interaktywnych warsztatów doświadczą Państwo w jaki sposób proponowane zabawy i ćwiczenia wpływają na zredukowanie reakcji stresowej, tworzą bezpieczne środowisko i wspierają procesy regeneracji oraz odzyskiwania wewnętrznego spokoju i energii do działania. Przyjrzymy się, jaką rolę w przywracaniu równowagi u dziecka, może odegrać opiekun czy terapeuta. Odpowiemy na pytania, co działa wspierająco i zmniejsza lęk, a co może stanowić przeszkodę z punktu widzenia przyszłej zdolności dziecka do regulacji własnych emocji. Dowiedzą się także Państwo, jak zaprojektować zabawę lub cykl gier czy aktywności aby wspierać i rozwijać zdolność samoregulacji dziecka.

mgr Monika Wirżajtys – psycholog, teatrolog, terapeuta traumy, wykłada, realizuje szkolenia i warsztaty; absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy; ukończyła szkolenia psychoterapii: Psychodrama Institute For Europe E.V., Berlin (Certificate 2009) oraz SEP Somatic Experiencing Practitioner (nr certyfikatu EASE: PLUS16027), obecnie asystent w zespole Doris Rothbauer, prowadzącym 3-letnie szkolenie Somatic Experiencing®; wykładała m.in.: arteterapię, bajkoterapię, dramę, psychodramę czy storytelling; od kilkunastu lat aktywnie działa w sektorze NGO tworząc autorskie programy z zakresu profilaktyki i terapii dzieci ze środowisk dysfunkcyjnych; jako terapeuta traumy dziecięcej współpracowała z Akademickim Centrum Pomocy Psychologicznej, kierowanym przez prof. Małgorzatę Kościelską; w Szpitalu Uniwersyteckim dr. A. Jurasza w Bydgoszczy prowadziła zajęcia grupowe z dziećmi oraz wspierała rodziny w ramach programu zapobiegania występowaniu zaburzeń psychiatrycznych; prowadziła warsztaty uważności dla dzieci w ramach projektu badawczego dr Joanny Lessing – Pernak „Uwaga Umysł” w szkołach publicznych; prezes Fundacji Wytwórnia Marzeń; autorka, wydawca książek i bajek terapeutycznych; stworzyła teatr więzienny, który wystawiał swoje spektakle na zawodowej scenie Teatru Polskiego w Bydgoszczy; na co dzień jako psycholog pracuje w Środowiskowym Centrum Opieki Psychogeriatrycznej w Otępieniach; w swojej prywatnej praktyce terapeutycznej z dziećmi, dorosłymi i rodzinami wykorzystuje Somatic Experiencing SE, psychodramę, sztukę i zabawę; jest fanką kreatywności zorientowanej na wartości i sens.


 4. „Jak rozmawiać z osobą używającą substancje psychoaktywne i jej rodzicami?”  – o skutecznych metodach rozmowy w duchu dialogu motywującego.

Co sprawia, że młodzi ludzie zażywają substancje psychoaktywne? Co skłania ich do eksperymentowania z nowymi substancjami psychoaktywnymi? Dlaczego młodzi ludzie wciąż zażywają niebezpieczne substancje mimo informacji o poważnych zatruciach lub śmierci. Przez wiele lat w profilaktyce zachowań problemowych stosowano wyłącznie lub głównie strategię informacyjną, nie sprawdzając jej skuteczności. Dopiero badania statusu socjoekonomicznego osób z grup podwyższonego i wysokiego ryzyka wykazały, że wśród nadużywających alkoholu lub narkotyków znajduje się wiele pielęgniarek i lekarzy. A są to przecież osoby posiadające wiedzę na temat konsekwencji odurzania się. Najczęściej mówi się wpływie środowiska rówieśniczego na młodego człowieka. Nie stanowi to jednak jedynego powodu używania substancji psychoaktywnych. Mechanizmy obronne typowe dla uzależnienia nie pomagają w rozmowie z osobom używającą środków. Omówimy powody samoregulacji stosowanej przez młodych ludzi.  Wreszcie rozbroimy stereotypy dotyczące uzależnienia i wspólnie wypracujemy sposoby radzenia sobie w trudnej rozmowie o używaniu substancji psychoaktywnych. 

mgr Karolina Rakocz – pedagog, terapeuta uzależnień, certyfikowany terapeuta dialogu motywującego, kierownik Młodzieżowego Ośrodka Leczenia Uzależnień w Częstochowie, terapeuta w Poradni Leczenia Uzależnień, wykładowca akademicki. Pracuję z młodzieżą z zaburzeniami zachowania, w tym uzależnioną od substancji psychoaktywnych (narkotyków, alkoholu) oraz z ich osobami bliskimi, rodzicami. Pomagam dorosłym używającym substancji psychoaktywnych, ich bliskim i rodzinom. Zajmuje się również osobami uzależnionymi od komputera, hazardu, zakupów, seksu i innych zachowań. 


5.„Zarządzanie uwagą w pracy z dzieckiem w oparciu o mindfulnes”  mgr Anna Mazuś

Opis warsztatu:

Termin mindfulnes odnosi się do praktykowania uważnej obecności – kierowania nieosądzającej, świadomej uwagi na bieżącą chwilę. Jest to także pielęgnowanie postawy życiowej polegającej na uświadamianiu sobie obecności wewnętrznych doświadczeń (oddech, emocje, odczucia, myśli) podczas pojawiania się różnorodnych zewnętrznych wydarzeń oraz próbie uwolnienia się ze schematów funkcjonowania umysłu. Podczas pracy stosowane są techniki medytacyjne, redukcji stresu, pomagające w osiągnięciu jak najlepszego kontaktu z własnym ciałem i umysłem.  W ramach warsztatu przedstawione zostaną teoretyczne i praktyczne aspekty stosowania technik ułatwiających zarządzanie uwagą na różnych etapach  pracy z dzieckiem i młodzieżą  oraz możliwości i sposoby zastosowania nabytych umiejętności w ww. grupie. Ćwiczenia te mają wspomóc kontakt z własnym ciałem i umysłem, wskazać  sposoby skupiania uwagi, przenoszenia jej i koncentrowania na istotnych aspektach. Uczestnicy  zapoznają się technikami ćwiczenia uważnej obecności, uważnego słuchania i słyszenia tego, co w relacji  z drugim człowiekiem najistotniejsze.

mgr Anna Mazuś – psycholog, absolwentka uniwersytetu SWPS w Sopocie, kursu socjoterapii w Fundacji ETOH w Warszawie. Trener redukcji stresu( MBSR ) certyfikowany przez Institute for Mindfulness Based Approaches w Niemczech. Absolwentka Mindfulness Practitioner Foundation oraz  Minfulness Compassion, certyfikowane przez Mindfulness Association (UK). Pomysłodawczyni  i założycielka świetlicy socjoterapeutycznej, Koła Naukowego Mindfulness w Trójmieście oraz Ośrodka rozwoju osobistego „Powidoki”. Medytowała (i medytuje) w ośrodkach w Polsce, Niemczech, Indiach, Nepalu. W Mindfulness interesuje się obszarami zastosowań w pracy z dorosłymi i młodzieżą, obciążonymi stresem związanym z nauką, pracą, narażonymi na wypalenie zawodowe, oraz z osobami, które chcą pracować nad poprawą jakości swojego życia (Mindfull eating, living).


6.  „Program SPÓJRZ INACZEJ podstawą działań profilaktyczno – wychowawczych: szansa dla uczniów, nauczycieli i rodziców”

Opis warsztatu:

Program autorstwa Andrzeja Kołodziejczyka, Ewy Czemierowskiej – Koruby, Tomasza Kołodziejczyka i Jakuba Kołodziejczyka (Spójrz Inaczej na agresję) jest tworzony, ulepszany i aktualizowany od 1987 roku.

Jest zbiorem scenariuszy zajęć do systematycznej pracy na wszystkich  poziomach klas szkoły podstawowej. Program „Spójrz Inaczej”, pozytywnie zaopiniowany i rekomendowany  przez MEN, PARPA oraz PTP, jest wprowadzany w wielu szkołach podstawowych, gimnazjach i świetlicach socjoterapeutycznych  w Polsce.

Celem Programu „Spójrz Inaczej” jest kształtowanie osobowości dzieci i rozwijanie ich umiejętności radzenia sobie z różnymi trudnymi sytuacjami i problemami, mogącymi w przyszłości powodować sięganie po alkohol, narkotyki i inne szkodliwe dla zdrowia substancje. Obejmuje on rozwijanie pozytywnego obrazu siebie, rozumienie i wyrażanie uczuć, umiejętności konstruktywnego funkcjonowania w grupie i kontaktowania się z innymi, podejmowania decyzji, w tym decyzji zdrowotnych i odpowiedzialności za własne zdrowie.

Podczas warsztatu przyjrzymy się jego założeniom, roli osoby prowadzącej spotkania z dziećmi i młodzieżą i  metodom realizacji celów programu. Będzie także okazja do doświadczenia udziału w wybranych fragmentach scenariuszy.

mgr  Ewa Wojciszke – Orska – psycholog  z doświadczeniem  klinicznym i nauczyciela akademickiego UG;  rekomendowany trener PTP, coach, certyfikowany socjoterapeuta, Mistrz – Praktyk NLP;  od początku lat 90 – tych trener programu wychowawczo – profilaktycznego „Spójrz Inaczej”. Twórca i współrealizator projektów placówek socjoterapeutycznych  działających w Gdańsku od 1987 roku dla dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym: przedszkola dla dzieci z problemami emocjonalnymi, świetlicy socjoterapeutycznej, ośrodka socjoterapeutycznego. Prowadzi działalność doradczą, szkoleniową i superwizyjną z zakresu psychoedukacji dla nauczycieli, wychowawców placówek opiekuńczo – wychowawczych, firm, rodzin w kryzysie („Dziecko w rozwodzie”) oraz z zakresu profilaktyki zachowań ryzykownych we współpracy między innymi z PARPA,  ETOH oraz Grupą TROP.


Warsztat dla wszystkich

„Storytelling w pracy z dziećmi i młodzieżą, a szkolna rzeczywistość”

Podczas seminarium prowadzący podzielą się swoim wieloletnim doświadczeniem pracy z dziećmi i młodzieżą, w której podstawowym narzędziem komunikacyjnym jest ustnie powiadana historia (baśń, mit, przypowieść, a także historia lokalna, osobista, rodzinna, autorska). Opowiedzą o swoich różnych projektach edukacyjnych, m.in. z dziećmi wielokulturowymi i niepełnosprawnymi. Pokażą w praktyce warsztat opowiadacza: od pracy nad strukturą historii, wyobraźnią, napięciem narracyjnym, po jej ustny wymiar (głos, rytm, ciało, gest, obecność). Podzielą się, skąd czerpać źródła ciekawych, rozwijających historii: zarówno  opowieści tradycyjnych, jak i tych inspirowanych współczesną literaturą, sztuką, a także sportem. Zastanowimy się wspólnie, jak wykorzystać opowiadanie historii w praktyce zawodowej uczestników seminarium (aspekt integracyjny, terapeutyczny, edukacyjny).

Prelegentami są zawodowi opowiadacze historii, współzałożyciele pierwszego w Polsce stowarzyszenia skupiającego opowiadaczy „Grupa Studnia O.”.

mgr Beata Frankowska – Wieloletni kierownik specjalizacji „Animacja kultury” w Instytucie Kultury Polskiej na Uniwersytecie Warszawskim, autorka publikacji i artykułów dotyczących animacji kultury i edukacji kulturalnej. Doświadczona koordynatorka wielu projektów kulturalnych finansowanych ze środków europejskich  i krajowych .Ukończyła Wydział Polonistyki, z zawodu opowiadacka (storyteller), współzałożycielka Stowarzyszenia Grupa Studnia O., pierwszego w Polsce stowarzyszenia skupiającego artystów opowiadaczy. Zrealizowała wiele widowisk narracyjnych dla dorosłych i dzieci, z różnych kręgów kulturowych, wśród nich ważne miejsce zajmują projekty związane z lokalną tożsamością. WspółtworzyMiędzynarodowy Festiwal Sztuki Opowiadania, który od siedmiu lat odbywa się w Instytucie Teatralnym w Warszawie. Współpracuje z wieloma instytucjami kulturalnymi i edukacyjnymi, takimi jak muzea (m.in. Muzeum Historii Żydów Polskich, Muzeum Etnograficzne, Dom Spotkań z Historią w Warszawie), ośrodki i instytucje kultury (m.in. Centrum Edukacji Obywatelskiej, Małopolski Instytut Kultury w Krakowie). Uczestniczy również w projektach międzynarodowych, opowiadała historie z Polski w ramach festiwali w Irlandii, Walii, Szwecji i Grecji. Od wielu lat prowadzi warsztaty opowiadania, dla dorosłych i dzieci.

mgr Jarosław Kaczmarek – opowiadacz, muzyk, twórca piosenek, animator kultury,  autor książek dla dzieci, m.in. serii opowieści futbolowych (m.in.  bestseler „Gole wszech czasów”, „Suarez. Nie jesteś sam!). W przygotowaniu  do druku – baśń współczesna „Kwantowy smok”. Opowiada przede wszystkim historie współczesne, autorskie, akompaniując sobie na gitarze. Autor bloga:  sztukaopowiadania.pl

Kategorie: Konfernecja