Socjoterapia – lato 2020

Kurs Pomocy Socjoterapeutycznej Dzieciom z Rodzin z Problemem Alkoholowym

Fundacja ETOH oraz  Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych zapraszają do udziału w Kursie Pomocy Socjoterapeutycznej
Dzieciom z Rodzin z Problemem Alkoholowym. Kurs obejmuje 120 godz. zajęć.
Nabór na szkolenie już trwa! Serdecznie zapraszamy!
Szkolenie odbędzie się w siedzibie Fundacji ETOH, ul. Mszczonowska 6
w Warszawie, w terminach:

I sesja : 9 – 12 lipca 2020
II sesja: 23-26 lipca 2020
III sesja: 4-6  września  2020
IV sesja: 1-4 października 2020

Organizacja kursu w tym terminie będzie uzależniona od sytuacji epidemicznej w kraju. O
ewentualnej zmianie terminu będziemy informować na naszej stronie internetowej www.etoh.edu.pl

Zajęcia są przeznaczone dla:

  • wychowawców placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej i
  • specjalistycznej, tj. świetlic socjoterapeutycznych i  opiekuńczo-
  • wychowawczych,
  • osób prowadzących zajęcia socjoterapeutyczne z dziećmi z rodzin alkoholowych lub przygotowujących się do takiej pracy: pedagogów,
  • nauczycieli pracujacych w szkołach,  studentów ostatniego roku na kierunku pedagogicznym.

Uczestnicy zdobędą wiedzę teoretyczną oraz praktyczne umiejętności z zakresu:

  • pracy z systemem rodzinnym;
  • pracy z każdym członkiem rodziny w kontakcie indywidualnym;
  • metod i technik socjoterapii oraz pracy w procesie grupowym – w obszarze czynników terapeutycznych działających w grupie;
  • pracy ze schematem w ujęciu behawioralnym i poznawczym;
  • psychologii rozwojowej dzieci i młodzieży.

Zadanie finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020

Całkowity koszt udziału w Kursie wynosi 480 zł.  – cena obejmuje udział w zajęciach,materiały dydaktyczne, zaświadczenie, serwis deserowy.

Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z Centrum Edukacyjnym
Profilaktyki Problemowej Fundacji ETOH:

tel 604-616-122,                    

tel 604-660-231,              

e-mail: profilaktyka@etoh.edu.pl