Konferencja Toruń 2019 – listopad

Zapisy zakończone.

W dniach  4 – 6.11.2019 roku w Toruniu odbyła się konferencja dla wychowawców pracujących z dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym.

Konferencja organizowana była na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

Uczestnictwo oraz pobyt uczestników był bezpłatny!!!!!

Konferencja dla wychowawców pracujących z dziećmi z rodzin problemem alkoholowym miła charakter ogólnopolski, i jej celem było:

 • Podnoszenie kompetencji osób pracujących z dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym.
 • Upowszechnianie standardów pracy socjoterapeutycznej.
 • Promowanie nowych i skutecznych metod pracy z dziećmi z grupy ryzyka.

 Fundacja DOBROSTAN zaprosiła do udziału w konferencji

wychowawców placówek wsparcia dziennego , świetlic socjoterapeutycznych, świetlic opiekuńczo wychowawczych, pedagogów, psychologów oraz pracowników klubów młodzieżowych

W ciągu trzech dni trwania konferencji odbyło się 9 godzin wykładów oraz 13 godzin zajęć warsztatowych. Uczestnicy mogli  poszerzyć wiedzę oraz udoskonalić dotychczasowy warsztat pracy z dziećmi i młodzieżą  w obszarach tj:

 1. Funkcjonowania  dzieci w rodzinie z problemem alkoholowym.
 2. Pomocy psychologicznej dziecku z rodziny z problemem alkoholowym ze szczególnym uwzględnieniem:
  • zaburzeń kompulsywnych – w tym zaburzeń odżywiania, samouszkodzenia, nadmiernej kontroli,
  • zaburzeń dysocjacyjnych u dzieci i młodzieży,
  • zaburzeń w obszarze złości i agresji w tym. zachowań prowokacyjnych,
  • psychosomatyki u dzieci i młodzieży,
  • budowania tożsamości seksualnej nastolatków,
 3. Pracy z rodzicem w świetlicy socjoterapeutycznej.
 4. Metod i technik pracy z grupą socjoterapeutyczną m.in.:
  • mindfullness w pracy z dziećmi,
  • focusing w pracy z młodzieżą

Uczestnicy mogli  wziąć udział w dwóch wybranych przez siebie tematycznych warsztatach szkoleniowych tj.

 1. „Jak radzić sobie z prowokacyjnym zachowaniem  dzieci” – mgr Małgorzta Łuba
 2. „Wspieranie rozwoju tożsamości seksualnej młodzieży w grupie socjoterapeutycznej – metody pracy i potencjalne zagrożenia – mgr Łukasz Warchoł
 3. „Ciało – nie ciało. Praca z ciałem, a dysocjacja” – mgr Monika Wirżajtis
 4. Socjoterapia – praca z grupą w paradygmacie psychodynamicznym „ – mgr Anna Kaczmarska – Pająk
 5. „Focusing w pracy z młodzieżą” –mgr Piotr Wardawy
 6. „Zarządzanie uwagą w pracy z dzieckiem w oparciu o mindfulnes” – mgr Anna Mazuś

Organizatorzy zapewnili noclegi, pełne wyżywienie, uczestnictwo w  warsztatach i wykładach oraz materiały edukacyjne

Konferencja odbyła się w Hotelu Bulwar w Toruniu przy ul. Bulwar Filadelfijski 18

Nadesłane zgłoszenia nie były jednoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w konferencji.

Osoby zakwalifikowane otrzymały do 17 października imienne zaproszenie oraz szczegółowy  plan konferencji pocztą elektroniczną.                           

Warsztaty do wyboru:

1. Jak radzić sobie z prowokacyjnym zachowaniem dzieci.

Prowokacja wzbudza gniew i cierpienie, motywując sprowokowaną osobę do pozbycia się tych nieprzyjemnych uczuć poprzez rewanż, zgodnie z zasadą wzajemności. Wychowawca musi zareagować na nieprawidłowe, dysfunkcyjne zachowanie dziecka. Jednak jego odpowiedź nie może być przypadkowa lub podyktowana aktualnymi emocjami. Warsztaty będą okazją do wspólnego przyjrzenia się różnym sytuacjom, które traktujemy jak sytuacje prowokacji i poszukania pomysłów, jak warto  mądrze zareagować, szczególnie z wykorzystaniem metody konstruktywnej konfrontacji.

mgr Małgorzata Łuba – psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny , trener. Prowadzi warsztaty umiejętności psychospołecznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. We współpracy m.in. z Centrum CBT, Instytutem Badań w Oświacie, Wydawnictwem Forum podpowiada psychologom, pedagogom szkolnym, nauczycielom, opiekunom i wychowawcom, jak wspierać dzieci i młodzież, doświadczającymi kryzysów psychicznych, przemocy w rodzinie lub grupie rówieśniczej. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego i zespołu roboczego ds. prewencji samobójstw i depresji przy Radzie do Spraw Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia. Publikuje artykuły o terapeutycznej pracy oraz rozwoju osobistym w „Świecie Problemów” oraz „Głosie Pedagogicznym”. Prowadzi zajęcia dydaktyczne na Akademii Pedagogiki Specjalnej.


2. Wspieranie rozwoju tożsamości seksualnej młodzieży w grupie socjoterapeutycznej – metody pracy i potencjalne zagrożenia.

Celem warsztatu jest zaprezentowanie wybranych metod pracy grupowej, które mogą posłużyć wspieraniu wśród młodzieży zdrowego rozwoju seksualnego. W trakcie warsztatu uczestnicy będą mieli okazję wziąć udział w ćwiczeniach grupowych, które będą podstawą ich wykorzystania w pracy z grupą socjoterapeutyczną. Zaprezentowane ćwiczenia zostaną omówione pod kątem procesu grupowego oraz korzyści, jakie mogą przynieść grupie, ale także pod kątem  trudności mogących pojawić się podczas wykorzystania danego typu ćwiczenia.

mgr Łukasz Warchoł – psycholog, socjoterapeuta, trener młodzieżowy, psychoterapeuta w trakcie szkolenia w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Prowadzi Pracownię Pomocy Psychologicznej, Seksuologicznej i Psychoterapii PROPSYCHE w Bydgoszczy, gdzie zajmuje się pracą indywidualną z młodzieżą i dorosłymi, specjalizując się m.in. w problematyce zdrowia psychoseksualnego. Ukończył Psychodynamiczne Studium Psychoterapii i Socjoterapii Młodzieży, studia podyplomowe „Seksuologia kliniczna – Opiniowanie, Edukacja, Terapia”, Polsko-angielską Szkołę Trenerów Młodzieżowych i wiele innych szkoleń z zakresu seksuologii oraz terapii nastolatków i dorosłych. Pracuje także z grupami młodzieży w obszarach profilaktyki, socjoterapii  i edukacji seksualnej. 


3. Ciało – nie ciało. Praca z  ciałem a dysocjacja.

Podczas warsztatów zapoznacie się Państwo z zagadnieniami :

 • jak rozpoznawać dysocjację w sferach : emocji, reakcji fizjologicznych, procesów myślowych oraz w jaki sposób wykorzystać te wiedzę w terapii
 • ciało jako sprzymierzeniec w procesie terapeutycznym
 • dotyk i ruch: tworzenie bezpiecznej przestrzeni

Formuła warsztatów pozwoli Państwu doświadczyć znaczenia ciała w pracy z dysocjacją .

mgr Monika Wirżajtys – psycholog, teatrolog, terapeuta traumy, wykłada, realizuje szkolenia i warsztaty; absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy; ukończyła szkolenia psychoterapii: Psychodrama Institute For Europe E.V., Berlin (Certificate 2009) oraz SEP Somatic Experiencing Practitioner (nr certyfikatu EASE: PLUS16027), obecnie asystent w zespole Doris Rothbauer, prowadzącym 3-letnie szkolenie Somatic Experiencing®; wykładała m.in.: arteterapię, bajkoterapię, dramę, psychodramę czy storytelling; od kilkunastu lat aktywnie działa w sektorze NGO tworząc autorskie programy z zakresu profilaktyki i terapii dzieci ze środowisk dysfunkcyjnych; jako terapeuta traumy dziecięcej współpracowała z Akademickim Centrum Pomocy Psychologicznej, kierowanym przez prof. Małgorzatę Kościelską; w Szpitalu Uniwersyteckim dr. A. Jurasza w Bydgoszczy prowadziła zajęcia grupowe z dziećmi oraz wspierała rodziny w ramach programu zapobiegania występowaniu zaburzeń psychiatrycznych; prowadziła warsztaty uważności dla dzieci w ramach projektu badawczego dr Joanny Lessing – Pernak „Uwaga Umysł” w szkołach publicznych; prezes Fundacji Wytwórnia Marzeń; autorka, wydawca książek i bajek terapeutycznych; stworzyła teatr więzienny, który wystawiał swoje spektakle na zawodowej scenie Teatru Polskiego w Bydgoszczy; na co dzień jako psycholog pracuje w Środowiskowym Centrum Opieki Psychogeriatrycznej w Otępieniach; w swojej prywatnej praktyce terapeutycznej z dziećmi, dorosłymi i rodzinami wykorzystuje Somatic Experiencing SE, psychodramę, sztukę i zabawę; jest fanką kreatywności zorientowanej na wartości i sens.


4. Socjoterapia – praca z grupą w paradygmacie psychodynamicznym.

Na warsztacie uczestnicy otrzymają wiedzę konieczną do rozumienia psychodynamicznego w socjoterapii. Zostanie przedstawiony zwięzły opis podstawowych zjawisk istotnych z punktu widzenia paradygmatu psychodynamicznego oraz odniesienie ich do zjawisk w grupie.

Prowadzący przedstawi proces grupowy – analizę przypadku. Wraz z uczestnikami przejdzie przez fazy rozwoju grupy w oparciu o przypadek konkretnej grupy socjoterapeutycznej prowadzonej w ujęciu psychodynamicznym. Praca warsztatowa oparta będzie na własnych doświadczeniach uczestników – zostaną wprowadzone  elementy superwizyjne.

W przypadku grupy bez doświadczeń w pracy socjoterapeutycznej zostanie omówiona diagnoza w socjoterapii, analiza przypadków zaburzonego funkcjonowania, rozróżnienie kryzysu rozwojowego i patologicznego oraz wprowadzenie do kryteriów zaburzeń osobowości u dzieci i młodzieży.

mgr Anna Kaczmarska-Pająk – psycholog, certyfikowany psychoterapeuta psychodynamiczny TPPD, superwizor szkoleniowy KCP, rekomendowany trener PTP (II stopień), certyfikowany superwizor socjoterapii PTP i PSSiT. Absolwentka psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Terapeutycznie pracuje od 2004 roku.  Swój warsztat terapeutyczny kształciła w Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, tam też aktualnie poddaje swoją pracę superwizji. Od 2009 roku jest współpracownikiem Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego, prowadząc zajęcia w ramach Psychodynamicznego Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży w Poznaniu oraz jako superwizor szkoleniowy. Specjalizuje się w pracy z osobami dorosłymi oraz młodzieżą. Oprócz tego prowadzi warsztaty psychoedukacji, treningi umiejętności psychologicznych oraz superwizje pracy psychoterapeutycznej, socjoterapeutycznej i trenerskiej. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Współzałożyciel i V-ce prezes Polskiego Stowarzyszenia Socjoterapeutów i Trenerów.


5. Focusing w pracy z młodzieżą.

Warsztat Focusingu stanowi propozycję rozwijania umiejętności skupienia oraz bycia obecnym w kontakcie z drugą osobą. Wykorzystywany w pracy z młodzieżą pogłębia świadomość kontaktu i wzmacnia wrażliwość na drugą osobę. Stanowi przystępną pomoc w powrocie do naturalnej zdolności bycia „tu i teraz” w kontakcie z samym sobą i drugą osobą.  Jest narzędziem do rozwoju własnych kompetencji zawodowych po przez integrowanie własnych relacji wewnętrznych.

Celem warsztatu będzie:

 • Praktyczne doświadczenie Focusingu w pracy indywidualnej, partnerskiej oraz pomocowej – wprowadzenie i praktyka podstawowych 6 kroków Focusingu.
 • Doświadczenie przyjaznego kontaktu z samym sobą po przez skupienie empatycznej uwagi na odczuciach z ciała; Odnalezienie w sobie bezpiecznego miejsca i wskazanie sposobów czerpania z jego potencjału.
 • Nabycie prostej i uniwersalnej umiejętności towarzyszenia drugiej osobie w jej doświadczeniu; Wskazanie na narzędzia pomocowe wobec osób przytłoczonych emocjami i przeżyciami.
 • Praktyczne poznanie metody mającej na celu niesienie ulgi w cierpieniu; Wzmocnienie postawy wspierającej niedyrektywnej szanującej odrębność przeżyć drugiej osoby.
 • Wskazanie sposobów bezpiecznego budowania relacji wewnętrznej do każdego rodzaju odczuć płynących z ciała, emocji czy jakichkolwiek przeżyć wewnętrznych wobec samego siebie i w kontakcie z drugą osobą.

mgr Piotr Wardawy – konsultant w Personnel Training Institute, duszpasterz.  Inicjator oraz organizator Ogólnopolskiego Spotkania Młodzieży w Serpelicach „Golgota Młodych”. Głosi rekolekcje i konferencje do dzieci, młodzieży, osób dorosłych oraz różnych grup społecznych i zawodowych.  Odbyte szkolenia warsztatowe w Centrum pomocy psychologicznej i edukacji INTRA. „Warsztat Focusingu podstawowy”. „Focusing dla zaawansowanych. Jak sprawić, aby nasza praca była bardziej empiryczna. Zapobieganie wypaleniu” Claude Missiaen 24 godziny; „Meeting with inner critic” Claude Missiaen .  Grupowa i indywidualna praktyka Focusingu: Prowadzenie „Warsztat podstawowy Focusingu” w Ośrodku Apostolstwa Trzeźwości w Zakroczymiu [OAT zajmuje się pracą z grupami AA, AL.-Anon, DDA, AH i inne w ramach rozwoju duchowości. Praca indywidualna w ramach towarzyszenia duchowego z wykorzystaniem Focusingu od 2016 r.  Posiada certyfikaty Certified Focusing Professional  oraz  Focusing Trainer  nadane przez The Focusing International Institute 13 lutego 2018 r.


6. Zarządzanie uwagą w pracy z dzieckiem w oparciu o mindfulnes

Termin mindfulnes odnosi się do praktykowania uważnej obecności – kierowania nieosądzającej, świadomej uwagi na bieżącą chwilę. Jest to także pielęgnowanie postawy życiowej polegającej na uświadamianiu sobie obecności wewnętrznych doświadczeń (oddech, emocje, odczucia, myśli) podczas pojawiania się różnorodnych zewnętrznych wydarzeń oraz próbie uwolnienia się ze schematów funkcjonowania umysłu. Podczas pracy stosowane są techniki medytacyjne, redukcji stresu, pomagające w osiągnięciu jak najlepszego kontaktu z własnym ciałem i umysłem. 

W ramach warsztatu przedstawione zostaną teoretyczne i praktyczne aspekty stosowania technik ułatwiających zarządzanie uwagą na różnych etapach  pracy z dzieckiem i młodzieżą  oraz możliwości i sposoby zastosowania nabytych umiejętności w ww. grupie. Ćwiczenia te mają wspomóc kontakt z własnym ciałem i umysłem, wskazać  sposoby skupiania uwagi, przenoszenia jej i koncentrowania na istotnych aspektach. Uczestnicy  zapoznają się technikami ćwiczenia uważnej obecności, uważnego słuchania i słyszenia tego, co w relacji  z drugim człowiekiem najistotniejsze.

mgr Anna Mazuś – psycholog, absolwentka uniwersytetu SWPS w Sopocie, kursu socjoterapii w Fundacji ETOH w Warszawie. Trener redukcji stresu( MBSR ) certyfikowany przez Institute for Mindfulness Based Approaches w Niemczech. Absolwentka Mindfulness Practitioner Foundation oraz  Minfulness Compassion, certyfikowane przez Mindfulness Association (UK). Pomysłodawczyni  i założycielka świetlicy socjoterapeutycznej, Koła Naukowego Mindfulness w Trójmieście oraz Ośrodka rozwoju osobistego „Powidoki”. Medytowała (i medytuje) w ośrodkach w Polsce, Niemczech, Indiach, Nepalu. W Mindfulness interesuje się obszarami zastosowań w pracy z dorosłymi i młodzieżą, obciążonymi stresem związanym z nauką, pracą, narażonymi na wypalenie zawodowe, oraz z osobami, które chcą pracować nad poprawą jakości swojego życia (Mindfull eating, living).