Konferencja Kraków 2017

W dniach 7-9 grudnia 2017 r. odbyła się w Krakowie konferencja: wychowawców, nauczycieli, pedagogów, psychologów, kuratorów, pracowników socjalnych pracujących z dziećmi i młodzieżą w placówkach wsparcia dziennego lub innych instytucjach wspierających rodziny z problemem alkoholowym.

Konferencja organizowana była na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

Uczestnictwo oraz pobyt uczestników był bezpłatny.

  • Celem konferencji było podniesienie kompetencji osób pracujących z dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym, upowszechnienie standardów pracy socjoterapeutycznej oraz promowanie nowoczesnych programów pracy z dziećmi z grupy ryzyka.
  • W ciągu trzech dni konferencyjnych odbyły się wykłady oraz zajęcia warsztatowe. 8 godzin dydaktycznych wykładów oraz 10  godzin dydaktycznych warsztatów.

Program merytoryczny konferencji oparty był o istotne zagadnienia związane z obecnością problemu alkoholowego w rodzinie, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji psychospołecznej dzieci  i ich mechanizmów obronnych. W tym celu uczestnicy zdobyli wiedzę oraz praktyczne umiejętności z zakresu:

Metod i technik socjoterapii.

  1. Pomocy psychologicznej dziecku z rodziny z problemem alkoholowym w zakresie pracy z zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami seksualnymi, zachowaniami ryzykownymi (agresja, autoagresja);
  2. Pracy ze schematem w ujęciu behawioralnym i poznawczym.
  3. Pracy z dziećmi w procesie socjoterapii w oparciu o mindfulnes.
  4. Pracy z całą rodziną w oparciu o działania edukacyjne i rozwojowe.
  5. Psychologii rozwojowej dzieci i młodzieży.
  6. Diagnozy w socjoterapii.

Organizatorzy zapewniali dwa noclegi, pełne wyżywienie, uczestnictwo w  warsztatach i wykładach oraz materiały edukacyjne.

Konferencja 7-9.12.2017 Kraków

Dodaj komentarz